There is no spoon

Legacy:Wiki Sidebar/Discuss

From Unreal Wiki, The Unreal Engine Documentation Site
< Legacy:Wiki Sidebar
Revision as of 07:34, 27 April 2013 by 31.6.71.92 (Talk) (Gdzie po najlepsza lokata bankowa)

Jump to: navigation, search

Lokata bezkarna BGŻ Optima to:

- gwarantowany zysk na poziomie 4,6% w skali roku - możliwość skorzystania z przy wpłacie zaledwie 1000 pln - maksymalna kwota, możliwa do zdeponowania na lokacie, to aż 20 000 pln - tylko 3 miesięczny okres trwania lokaty - brak konsekwencji, czy groźi utraty odsetek, przy przedwczesnym wyprowadzeniu środków z konta - zdecydowanie najlepsze lokaty bankowe na rynku!